11/19 NV o ochraně dřevin a povolování jejich kácení; T: 1.2.2019

Hlavním důvodem změny vyhlášky č. 189/2013 Sb. je zjednodušení náležitostí žádostí o vydání povolení/závazného stanoviska ke kácení dřevin podávaných v souvislosti s realizací záměrů, pro něž je stanoven zákonem účel vyvlastnění.

/jak-na-