11/18 Řešení problematiky světelného znečištění; T: 15.2.2018

Materiál navazuje na předchozí materiál z července 2017, který měl za úkol informovat vládu ČR o existenci problematiky světelného znečištění a jeho dopadů na různé složky lidského života – lidské zdraví, doprava, energetika – i životní prostředí. Tento předchozí materiál shrnul nejvýznamnější dopady světelného znečištění na uvedené oblasti a konstatoval, že v České republice v současnosti neexistuje žádný právní předpis, který by se touto problematikou komplexně zabýval a nabízel by možnosti její efektivní regulace.

Publikace