109/17 Nař. vl. o stanovení druhů prací, které agentura nemůže zprostředkovávat; T: 11.8.2017

Na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), může vláda nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Podle předkládané novely nařízení vlády nelze dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele cizince pro takové druhy prací, k jejichž výkonu stačí nižší stupeň vzdělání než vysokoškolské a pro takové druhy prací, které nejsou uvedeny v příloze nařízení vlády. Z návrhu nařízení vlády tedy vyplývá, že agentura práce může cizince dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, pokud se jedná o druhy prací, pro něž je požadováno vysokoškolské vzdělání, nebo se jedná o druhy prací uvedené v příloze nařízení vlády, jejíž aktualizace odráží současný stav nabídky a poptávky na trhu práce a vychází ze statistických zjištění uvedených v Analýze nabídky a poptávky na trhu práce za rok 2015 a 2016.

 

Nařízení vlády bylo vydáno jako nástroj, který má umožnit flexibilní reagování na potřeby trhu práce. Navrhované úpravy tedy směřují k naplnění tohoto účelu nařízení vlády s ohledem na aktuální vývoj nabídky a poptávky na trhu práce České republiky. Zároveň je v návrhu zohledněna změna právní úpravy ustanovení § 66 zákona o zaměstnanosti (zákon č. 206/2017 Sb.), na základě které cizinci – držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání, mohou být přidělováni k výkonu práce u uživatele. Z tohoto důvodu se navrhuje přílohu k nařízení vlády upravit tak, aby obsahovala druhy prací, k jejichž výkonu budou moci být formou přidělení k uživateli zprostředkováni svým zaměstnavatelem cizinci se zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo povolením k zaměstnání, přičemž se jedná o druhy prací, na které je na trhu práce dlouhodobě poptávána pracovní síla.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/