109/15 Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky; T: 15.6.2015

V Implementačních plánech je stanoven obecný časový harmonogram, ve kterém jsou konkretizovány jednotlivé činnosti a aktivity dle strategických cílů stanovených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 včetně navrhovaných legislativních změn. Implementační plány rozpracovávají tyto 4 strategické cíle obsažené ve Strategickém rámci:

Modernizace veřejné správy
Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/