109/14 Novela zákona o regulaci reklamy; T: 7.8.2014

Hlavním cílem návrhu je odstranit nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy. Nedostatky v transpozici vytkla České republice Evropská komise, když dopisem č.j. C (2014) 202 final dne 27. ledna 2014 zaslala České republice formální upozornění (výzvu) na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení pro porušení povinnosti č. 2013/2004. Komise České republice vytýká zejména právní úpravu, která přesahuje rámec maximální harmonizace směrnice.
Návrh zjednoznačňuje povinnosti stanovené jednotlivým subjektům a odstraňuje duplicity právní úpravy, což bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť přehledná a jednoznačná právní úprava vytváří lepší podmínky pro podnikání. Nepřímo pak návrh zákona ukládá podnikatelům povinnosti v souvislosti s odpovědností šiřitele za šíření reklamy na loterie nepovolené nebo neoznámené podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. V oblasti reklamy na činnosti v pohřebnictví se regulace snižuje, podnikatelé tak budou moci reklamu provádět v širším rozsahu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/