109/08 Nař.vl. kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti školství; T: 15.7.2008

V souladu s jednou z obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace spočívající v prověřování regulace za účelem zjištění, zda tato je stále nutná a účinná, se navrhuje zrušení 3 nařízení vlády (nařízení vlády č. 230/1991 Sb., o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení, nařízení vlády č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky, a nařízení vlády č. 122/2006 Sb., kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta), která již nemají v současném právním řádu své opodstatnění, jsou fakticky neaplikovatelná a v důsledku toho pouze znepřehledňují právní řád.

Zrušení předmětných právních předpisů se nedotkne původních adresátů, neboť tito zde již fakticky nejsou. Zrušením předmětných nařízení vlády nedojde k situaci, kdy by problematika, kterou daná nařízení vlády upravují, nebyla postavena na právních základech.

Návrh variant řešení

 

Varianta I – zrušení obsoletních nařízení vlády

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá variantu I, která obsahuje návrh na vydání nařízení vlády, kterým se zruší tři nařízení vlády, která se stala obsoletními, a proto jejich další existence v právním řádu ČR není odůvodněná. Výsledkem přijetí této varianty bude zpřehlednění právního řádu ČR.

 

Varianta II („nulová“ varianta) 

Varianta II předpokládá ponechat předmětná nařízení vlády součástí právního řádu ČR. Toto řešení však nepovede k omezení regulace, jež navíc není ani nutná ani účinná.  

Realizace varianty I nepředpokládá nárůst finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu. Hlavním přínosem varianty I je částečné zpřehlednění právního řádu ČR, a to v souladu s obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace.  

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/