109/23 Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu;T:11.7.2023

K přípravě návrhu této vyhlášky bylo přistoupeno v souvislosti se schváleným zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hlavními principy vyhlášky o požadavcích na výstavbu jsou maximálně komplexní řešení problematiky požadavků na výstavbu pro celé území České republiky, ucelenost požadavků na výstavbu v jednom právním předpisu, zohlednění přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, řešení vazeb této vyhlášky na technické normy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/