109/21 Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci;T:20.8.2021

Preventivní restrukturalizace představuje nový právní institut určený podnikajícím právnickým osobám v přechodných finančních obtížích, který nabízí efektivní nástroj včasného řešení problémů, které se již mohou projevovat na provozu dosud životaschopného obchodního závodu. Svého ozdravení dosahuje podnikatel zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem, do kterého zapojení účastníci vtělí svou obchodní a provozní strategii na následující období a která za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší perspektivu uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkursem.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 8. 2021.