109/20 Návrh zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců; T:26.8.2020

Hlavním cílem návrhu je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (dále jen „nařízení EU 2019/1157“), ve vztahu k průkazům vydávaným občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Návrh dále reaguje na tzv. brexit a výstupovou dohodu. Dílčím způsobem se upravuje vymezení kategorie rodinných příslušníků občana EU podle § 15a.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 8. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/