109/18 Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení; T: 24.10.2018

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení se předkládá s cílem zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Než bude pozdě