108/14 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015; T: 22.7.2014

Předkládaný návrh zákona je spojen s rizikem toho, že se Česká republika v roce 2015 závažným způsobem odchýlí od cesty ke zhruba vyrovnanému hospodaření sektoru vládních institucí, požadovanému nařízením Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (ve znění nejnověji pozměněném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1175/2011 ze dne 16. 11. 2011). Zhruba vyrovnané hospodaření sektoru vládních institucí se označuje jako střednědobý rozpočtový cíl a má podobu rozpočtového salda v poměru k HDP očištěného o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a jiných dočasných opatření („strukturální saldo“). Česká republika by v roce 2014 měla zhruba dosáhnout svého střednědobého rozpočtového cíle, který si v souladu s výše uvedeným nařízením stanovila jako strukturální saldo -1 % HDP. Podle nařízení by Česká republika měla setrvávat na svém střednědobém rozpočtovém cíli i v dalších letech. Střednědobá fiskální strategie, obsažená v letošní aktualizaci Konvergenčního programu České republiky, z níž předkládaný návrh zákona vychází, však pro rok 2015 počítá se strukturálním saldem -1,8 % HDP. Pokud by skutečný výsledek hospodaření v roce 2015, zjištěný na jaře 2016, odpovídal této hodnotě, mohla by (v závislosti na posouzení meziročního růstu výdajů sektoru vládních institucí) Komise vydat varování ohledně závažného odchýlení, načež by následovalo doporučení Rady k přijetí nezbytných opatření pro nápravu onoho odchýlení. Jde o tzv. postup při závažném odchýlení, který pro státy mimo eurozónu sice není spojen s finančními sankcemi, ale jenž lze vnímat jako formu reputační sankce.

Návrh zákona o státním rozpočtu na r. 2015 se předkládá, tak jako každoročně, bez přílohy č. 4, která se projednává samostatně současně s číselnými údaji. Navazující přílohy jsou číslovány na základě předpokládaného rozsahu přílohy č. 4.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/