108/13 Návrh zákona o prekurzorech výbušnin; T: 14.8.2013

Hlavním důvodem pro předložení posuzovaného návrhu zákona je zejména zajistit národní úpravu k provádění Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „nařízení“). Nařízení má (v rámci předcházení hrozbě terorismu) omezit přístup obecné veřejnosti k vybraným chemickým látkám, z nichž se dají podomácku vyrobit výbušniny. Tomuto nařízení, které je přímo využitelným předpisem EU, v současné době neodpovídá v České republice žádná stávající platná právní norma, která by nařízení prováděla v podmínkách České republiky. Nepřijetím právní úpravy by podle nařízení nastala situace, že by platil v České republice absolutní zákaz prodeje prekurzorů výbušnin, což by se negativně promítlo jak na straně výrobců, kteří s vybranými chemickými látkami pracují, tak i spotřebitelů. Cílem navrhované právní úpravy je v rámci České republiky upravit přístup občanů k dříve běžně dostupným chemikáliím, např. k některým výrobkům z oblasti bazénové chemie, buďto na základě prodeje na povolení vybraných chemických látek označených jako prekurzory výbušnin, nebo prostřednictvím registrace tohoto prodeje, dále stanovit podmínky udělování povolení, podmínky a způsob registrace prodeje, povinnosti prodejců, výrobců a distributorů prekurzorů výbušnin, dále určit kontaktní místo, které bude plnit úkoly vůči Evropské komisi, ale zejména bude přijímat informace o podezřelých transakcích.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/