108/10 Nař. vlády – technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010

Návrh nařízení vlády je předkládán z důvodu nutnosti zabezpečit transpozici směrnice Komise 2009/137/ES ze dne 10. listopadu 2009, o měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání maximálních dovolených chyb, pokud jde o zvláštní přílohy pro přístroje MI-01 až MI-005.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, o měřicích přístrojích, harmonizuje požadavky, které musí určená měřidla splňovat při jejich uvádění na trh a do provozu. Obecné požadavky jsou definovány v příloze I této směrnice, specifické požadavky jsou pak stanoveny ve zvláštních přílohách MI-001 až MI-010.

S cílem zajistit potřebnou přesnost a funkčnost měřidel jsou v těchto zvláštních přílohách uvedeny také hodnoty maximálních dovolených chyb (MPE).

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/