108/23 Plán pro malé a střední reaktory v ČR;T:4.7.2023

Materiál shrnuje dosavadní poznatky v odvětví malých a středních jaderných modulárních reaktorů (SMR), výsledky pracovní skupiny, která v roce 2022 a 2023 zasedala k jeho přípravě pod vedením MPO. Popisuje rámec možného uplatnění technologie SMR v ČR. Vymezuje přístupy k hospodářským příležitostem SMR, včetně informací o českých projektech a nabídkách zahraničních výrobců SMR, uvádí perspektivní lokality, v nichž SMR může nahradit fosilní zdroje pro výrobu tepla i elektřiny, popisuje investorské modely s cílem nastavit rovné, atraktivní podmínky pro investory a přehled související legislativy s popisem probíhajících opatření a návrhy potřebných změn. Materiál byl vypracován na základě programového prohlášení vlády a usnesení VI. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR konaného dne 20. září 2022 a je předkládán vládě ČR k projednání na základě doporučení VII. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů konaného dne 6. června 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/