108/22 Novela vyhl. č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství;T:12.7.2022

Vzhledem k současným rizikům, spojeným s možností omezení či zastavení dodávek plynu z RF do EU, je potřebné udělat rychlou novelu vyhlášky č. 344/2012 Sb., v platném znění tak, aby především novelou energetického zákona (zákon č. 176/2022 Sb.) schválený princip UIOLI začal být využitelný již od 1. srpna t.r., proto je nutné stanovit u uskladňovací kapacity konkrétní milníky, jejichž nesplnění je důvodem k následnému odebrání nevyužité uskladňovací kapacity konkrétnímu účastníkovi trhu s plynem.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2022 do 16h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/