108/20 Návrh zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách; T:8.9.2020

Návrh zákona se předkládá do mezirezortního připomínkového řízení v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2020.
Je třeba odstranit nejasnosti, na které poukazuje aplikační praxe. Rovněž je třeba zavést nové instituty, které v současném systému poskytování zdravotních služeb chybí. Dále je třeba upřesnit Národní zdravotnický informační systém.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/