108/18 Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu; T: 5.10.2018

Na základě zjištění historie dosavadního prodeje a převodů pozemků státu je nutné učinit adekvátní legislativní kroky k zabezpečení dostatečné rezervy státních pozemků pro zabezpečení fungování státu a jeho potřeb, jako je úprava postupů při nakládání s majetkem státu v příslušnosti hospodaření SPÚ, stanovení nových podmínek pro převod a prodej pozemků a staveb, a také pro nákup pozemků pro potřeby státu.

/jak-na-