107/16 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015; T: 16.5.2016

Velikost trhu veřejných zakázek v roce 2015 je odhadována na 556 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 57 % alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k poklesu trhu veřejných zakázek téměř o 25 mld. Kč. Celková hodnota podlimitních a nadlimitních zakázek evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek v roce 2015 činila 265 mld. Kč bez DPH.Celkem bylo v roce 2015 zadáno 15 134 nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, což odpovídá úrovni roku 2014. Finanční objem těchto zakázek ovšem meziročně výrazně klesl o 111 mld. Kč, v roce 2014 byly ovšem zadány 3 extrémně velké zakázky o celkové hodnotě přes 110 mld. Kč.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/