107/15 Návrh zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní; T: 16.6.2015

Navržený zákon sjednocuje postupy při automatické výměně informací pro daňové účely dle globálního standardu s postupy, které vyžaduje Dohoda se Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako tzv. FATCA.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/