107/11 NV-měřidla k povinnému ověřování; T: 25.5.2011

Důvodem pro předložení návrhu vyhlášky je snaha o snížení provozních nákladů distribučních společností elektrické energie, a to zavedením možnosti hromadného následného ověřování elektroměrů pro přímé měření elektrické energie před uvažovaným zavedením inteligentních „smart“ elektroměrů.

Návrh na zavedení možnosti hromadného ověřování elektroměrů pro přímé měření elektrické energie a stanovení doby platnosti ověření hromadně ověřených elektroměrů je předkládán na základě vyhovujících výsledků dlouhodobého sledování stability jejich metrologických vlastností, prováděného Českým metrologickým institutem ve spolupráci s autorizovanými metrologickými středisky.

 

Navrhovaná právní úprava snižuje náklady na následné ověřování, které uživatelům elektroměrů, jako stanovených měřidel, ukládá zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Významný dopad bude mít tato právní úprava také v případě, že na základě kladného ekonomického posouzení bude realizováno povinné zavedení inteligentních měřicích systémů (tzv. „smart“ elektroměrů), v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

 

Dále v souvislosti s růstem cen stočného a dálkového vytápění dochází k výraznému nárůstu počtu bytových vodoměrů, sloužících k rozúčtování nákladů na vodu a teplo. Používá se k tomu vodoměrů na studenou a teplou vodu, u kterých je stanovena rozdílná doba platnosti ověření, a to 6 let pro vodoměry na studenou vodu a 4 roky pro vodoměry na teplou vodu. Na základě zkušeností provozovatelů sítí rozúčtovacích vodoměrů i Českého metrologického institutu a ekonomických kalkulací je navrženo sjednocení doby platnosti ověření na 5 let.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/