107/10 Návrh nominace české části CZECH/ESA Task Force; 7.5.2010

V gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (dále jen „ESA“) připravena Dohoda mezi Českou republikou a ESA o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení ESA (dále jen „Dohoda“). V textu Dohody se v článku 6 definuje šestileté přechodné období, během kterého má dojít k plynulému začlenění nové členské země do systému ESA.

Průběh přechodného počátečního období bude řízen účelově vytvořenou skupinou CZECH/ESA Task Force. Tato skupina se skládá z představitelů České republiky a představitelů ESA, má dva spolupředsedy (jednoho z ČR a jednoho z ESA) a sekretáře nominovaného ESA. Celkem by měla mít kolem 20 členů, počet českých a ESA členů by měl být stejný. Hlavním posláním Task Force je tedy připravit český průmysl na maximální využívání možností plynoucích z našeho členství v povinných programech ESA a napomáhat koordinaci české účasti ve volitelných programech ESA.

Jako optimální se jeví složení CZECH TF podle následujícího klíče: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí nominují po dvou zástupcích z řad zaměstnanců svých ministerstev, případně jednoho zaměstnance a jednoho experta. Po jednom zástupci jmenuje také Technologická agentura ČR, Česká kosmická kancelář, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/