107/21 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020 (Modrá zpráva);T:28.7.2021

Cílem ročenky je podat přehled o činnostech souvisejících s vodním hospodářstvím v působnosti předkládajících resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Materiál podává objektivní informace o skutečnostech týkajících se vodního hospodářství týkajících se minulého roku i porovnání v delších časových řadách. Jsou zde zobrazeny trendy vývoje a dosažené změny.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 7. 2021.