107/19 Návrh vyhlášky o energetických specialistech; T: 5.9.2019

Vzhledem k množství změn ministerstvo nepřistoupilo k novele vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 118/2013 Sb.“), ale připravilo vyhlášku novou. Oproti stávajícímu znění vyhlášky č. 118/2013 Sb. předkládaný návrh vyhlášky o energetických specialistech obsahuje nové paragrafy týkající se pravidelného průběžného vzdělávání energetických specialistů formou vzdělávacích akcí. Konkrétně se jedná o stanovení požadavků na vzdělávací akce energetických specialistů, definování povinností organizátora vzdělávacích akcí a ustanovení Odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/