106/17 Nař. vl. o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018; T: 4.8.2017

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a podpory tepla z podporovaných zdrojů energie v roce 2018.

Nařízení vlády musí stanovit pro rok 2018 rozsah finančních prostředků na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů tak, aby byly pokryty všechny nároky uvedené v ustanovení zákona č. 165/2012 Sb.

K pokrytí požadavků uvedených v zákoně nařízení vlády stanoví pro rok 2018 finanční prostředky na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/