106/16 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015; T: 13.5.2016

Zpráva o hodnocení RS CZ obsahuje zejména podrobnější přehled ve vztahu k zadaným zakázkám v RS CZ z hlediska typu uzavřené smlouvy: rámcová smlouva (85 smluv; 1 420 mil. Kč); prováděcí smlouva, na základě které dodavatel poskytuje konkrétní plnění (2061 smluv; 3 873 mil. Kč); závěrkový list, který představuje smlouvu při úspěšném uzavření obchodu na komoditní burze
a má právní sílu obchodní smlouvy (154 závěrkových listů; 931 mil. Kč).

Zpráva dále obsahuje analýzu finančních objemů uzavřených VZ dle komodit a jednotlivých resortů
na základě rámcových smluv. Z této analýzy vyplývá celkový finanční objem centralizovaně uzavřených rámcových smluv ve výši 1 420 mil. Kč bez DPH s celkovým počtem 85 rámcových smluv. Na tomto finančním objemu mají dle komoditního rozdělení největší podíl Osobní vozidla (401 mil.), Počítače a stroje na zpracování dat (336,9 mil.) a Nábytek (211,5 mil.). Dle resortů se na finančním objemu nejvýznamněji podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí (35,4 %), Ministerstvo vnitra
(27,7 %) a Ministerstvo kultury (10,8 %). Ostatní resorty se na finančním objemu centralizovaně uzavřených rámcových smluv podílely v řádu procent.

Jako další je uvedena analýza finančních objemů uzavřených VZ dle komodit a jednotlivých resortů na základě prováděcích smluv a závěrkových listů. Z této analýzy vyplývá celkový finanční objem centralizovaně uzavřených prováděcích smluv a závěrkových listů 4 804 mil. Kč bez DPH a celkový počet VZ 2 155. Na finančním objemu VZ centralizovaně zadaných prováděcích smluv a závěrkových listů se nejvíce podílejí povinné komodity dle UV 24/2016 (68 %), resortní komodity se zde pak podílely z 32 %.

Stěžejní částí Zprávy o hodnocení RS CZ je pak vyčíslení úspor, kterých bylo díky centralizovanému zadávání VZ dosaženo. V úhrnu bylo za rok 2015 uspořeno 886,9 mil. Kč bez DPH.

Závěrem Zprávy o hodnocení RS CZ je uveden přehled aktivit správce RS CZ (MMR).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/