106/13 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2014; T: 6.8.2013

Pro kalendářní rok 2014 dochází v souladu s plněním úkolů obsažených v Usnesení vlády ČR ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby
k úpravám systému resortních statistických zjišťování. Na základě provedené detailní analýzy aktuálních potřeb Českého statistického úřadu a resortních pracovišť státní statistické služby byla některá statistická zjišťování změněna, v převážné míře obsahově zredukována.
Ve srovnání s rokem 2013 bude v roce 2014 zrušeno celkem 11 statistických zjišťování. Český statistický úřad navrhuje zrušit 3 statistická zjišťování. Ministerstvo dopravy
a Ministerstvo pro místní rozvoj ruší bez náhrady 2 statistická zjišťování, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ruší bez náhrady
1 statistické zjišťování. Jedno statistické zjišťování Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí bude uskutečněno na základě resortního právního předpisu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/