106/10 Nař. vl.- ukazatele standardů kvality a bezpečnosti; T: 11.5.2010

Účelem nařízení vlády je v rozsahu zákonného zmocnění stanovit minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti, které musí splňovat dopravci poskytující veřejné služby v přepravě cestujících, a způsob prokazování těchto standardů. Jednotlivé standardy kvality a bezpečnosti jsou vymezeny v příloze zákona, u některých z nich se předpokládá jejich konkretizace prováděcím právním předpisem. Jedná se o:

– vymezení vozidel, která musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace;

– vymezení průměrného stáří vozidel ve veřejné linkové dopravě.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/