106/22 Návrh nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie;T:19.7.2022

Návrh nařízení vlády upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny, tepla a biometanu podle zákona a způsob její výplaty za období od vzniku práva na podporu pro výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem Evropské unie stanoví výši podpory cenovým rozhodnutím.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/