106/21 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2022;T:4.8.2021

Statistická zjišťování obsažená ve vyhlášce jsou určena k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky. V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven Program statistických zjišťování na rok 2022 obsahující statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 5 a 6 zákona ve znění zákona č. 250/2014 Sb. Změny ve statistických zjišťováních uvedených v Programu statistických zjišťování na rok 2022 ve srovnání s Programem statistických zjišťování na rok 2021 jsou provedeny z důvodů změn v právních předpisech, optimalizace některých zjišťování, aktualizace ukazatelů a výsledků analýz aktuálních potřeb ČSÚ a ministerstev.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 8. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/