106/18 NV o Pravidlech trhu s plynem; T: 27.9.2018

Základní cíl návrhu novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem vychází z výše identifikovaných důvodů, kdy záměrem Energetického regulačního úřadu je nastavit postupy a termíny tak, aby byl jednak umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, a dále aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem, nebo ohrožení zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky a zároveň, aby nedošlo k nárůstu cen pro zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady. Návrh vyhlášky zároveň důsledně reflektuje požadavek na dodržování práv zákazníků/spotřebitelů jako jediné skupiny, která nemá k dispozici právní a administrativní aparát, který by hájil výhradně její zájmy.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/