105/17 NV o správné lékárenské praxi; T: 7.8.2017

Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je, dle nově stanoveného zmocnění obsaženého v § 82 odst. 3 písm. d) zákona o léčivech, prostřednictvím prováděcího právního předpisu stanovit strukturu, způsob, formu a časový interval provozovatelem oprávněným k výdeji léčivých přípravků poskytovaných údajů o vydaných léčivých přípravcích Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv prostřednictvím elektronického hlášení.

Hlášené údaje od provozovatelů oprávněných k výdeji léčivých přípravků spolu s údaji získanými od dalších účastníků distribučního řetězce, tj. držitelů rozhodnutí o registraci a distributorů budou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv sloužit zejména k vyhodnocení aktuální situace v otázce dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a následně k přípravě odpovídajících opatření.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/