105/13 NV o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství; T: 2.8.2013

Zvýšení počtu podnikatelů, zejména obchodníků s plynem, vydání zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, kterým byla podpořena výroba biometanu a dále Směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem vedou k nutnosti upravit sledované údaje v odvětví plynárenství.

V návaznosti na zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, kterým je mimo jiné také podporována výroba biometanu, vznikla potřeba sledovat v plynárenství jeho výrobu, dodávání do přepravní soustavy, distribuční soustavy a zásobníků plynu.

Současně je navrhována úprava sledovaných ukazatelů v plynárenství tak, aby lépe dávaly aktuální přehled o plynárenství České republiky, a to i s ohledem na předpokládaný rozvoj plynárenství. V návrhu novely jsou uplatněny i praktické zkušenosti při sestavování bilančních přehledů. K těmto údajům byly zejména upraveny vzory formulářů v příloze vyhlášky.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/