105/23 Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;T:13.7.2023

Návrh zákona se zaměřuje na oblast podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a na problematické oblasti poskytování příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a souvisejícího správního řízení. Rovněž se zavádí sousedská dětská skupina, kterou může provozovat fyzická osoba ve své domácnosti. Současně je také za účelem podpory služeb péče o děti a efektivního sladění profesního a rodinného života navrhována novelizace zákona o státní sociální podpoře ve smyslu úpravy podmínek současného pobírání rodičovského příspěvku. Dále se navrhuje úprava školského zákona s cílem podpořit dostupnost služeb předškolní péče a vzdělávání prostřednictvím dětských skupin a zároveň se specifikuje způsob monitoringu potřeb rodin s předškolními dětmi na území obcí s rozšířenou působností. V rámci změny zákona o sociálních službách je navržena komplexní úprava institutu tzv. rodinného asistenta.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/