105/22 Implementační plány programu Digitální Česko pro rok 2023;T:12.7.2022

Program Digitální Česko má zajistit předpoklady dlouhodobé prosperity ČR v prostředí probíhající digitální revoluce. Z tohoto důvodu byly zpracovány implementační plány (IP), jimiž se budou naplňovat cíle programu Digitální Česko. Do přípravy a zpracování IP byly prostřednictvím Rady vlády pro informační společnost (RVIS) zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost. Implementační plán je sumarizace detailních cílů a záměrů, doplněná o popis způsobu realizace (naplnění) jednotlivých dílčích cílů. Záměr v rámci IP Digitální Česko reprezentuje konkrétní výstup (produkt) různého typu – změna legislativy (novela zákona), vyhláška, metodický standard, nová konkrétní služba či systém (digitální služba, sdílená služba), návrh dílčích/sektorových strategií apod.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2022.