105/21 Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie; T:26.7.2021

Nařízení vlády stanoví pro rok 2022 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ve výši 27 mld. Kč. Výše dotace spolu s prostředky, které zaplatí spotřebitelé elektřiny v ceně elektřiny, musí pokrýt nároky plynoucí ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/