104/17 NV o registraci léčivých přípravků; T: 2.8.2017

Za účelem zajištění vyhodnocování potřebných dat ohledně dostupnosti léčivých přípravků na trhu v České republice je nezbytné, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv mohl pracovat s aktuálními a správnými údaji umožňujícími získat celkový přehled o humánních léčivých přípravcích přítomných na trhu v České republice a jejich objemu. Získané údaje od držitelů rozhodnutí o registraci spolu s dalšími údaji získanými od dalších osob budou sloužit k vyhodnocení dostupnosti jednotlivých léčivých přípravků a přípravě spolehlivých podkladů pro zpracování seznamu rizikových léčivých přípravků Ministerstvem zdravotnictví podle § 11 písm. q) zákona o léčivech a možné regulační opatření Ministerstva zdravotnictví podle § 11 písm. g) zákona o léčivech v případě, že to aktuální situace v oblasti dostupnosti léčivých přípravků vyžaduje. Plnění této povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci výrazně zpřesní údaje o objemu a stavu zásobování konkrétním léčivým přípravkem, aby bylo možné účinně a včas zasáhnout proti nežádoucí distribuci konkrétních léčivých přípravků, uvedených na seznamu rizikových léčivých přípravků, z České republiky do zahraničí a zamezit tak nedostupnosti těchto léčivých přípravků pro pacienty v České republice.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/