104/14 Návrh zákona o službě vojáků v záloze; T: 23.7.2014

Nový zákon bude upravovat průběh služby vojáků v povinné záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení a průběh služby vojáků v aktivní záloze v rámci pravidelných vojenských cvičení, dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení.

Vojáci v aktivní záloze budou službu v operačním nasazení vykonávat jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Vojáci v povinné záloze budou případnou službu v operačním nasazení vykonávat na základě dobrovolnosti a pouze na území České republiky.

Materiál upravuje instituty, které souvisejí se vznikem a průběhem služby vojáků v povinné záloze a vojáků v aktivní záloze povolaných k výkonu vojenské činné služby. Na vojenskou činnou službu vojáka v záloze se subsidiárně použije zákon o vojácích z povolání, čímž bude zajištěn rovný přístup k vojákům z povolání a vojákům v záloze bez ohledu na druh jejich služebního poměru. Zákon upravuje výslovně ty instituty, které svou povahou vyžadují odchylnou úpravu. To vyplývá ze specifik služebního poměru vojáka v záloze zejména z jeho délky, z okolností, že voják bývá většinou také zaměstnancem, což zpravidla je hlavní způsob jeho obživy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/