104/11 NV o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl; T: 20.5.2011

Novela vodního zákona – zákon č. 150/2010 Sb. (dále jen „velká novela vodního zákona“) zjednodušuje správní řízení při realizaci staveb vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou částí jsou výrobky označené CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „výrobky označené CE“) a ohlašovaných podle § 15a vodního zákona. Vodní zákon však požaduje při ohlášení stavby těchto vodních děl, kromě jiného, i předložení provozního řádu. V těchto případech novela vyhlášky zjednodušuje zpracování provozních řádů a tím snižuje administrativní zátěž vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl i státní správy.

 

Návrh vyhlášky však zároveň konkretizuje náležitosti provozních řádů za účelem získání komplexních informací o vodních dílech. Přijetím navržené úpravy bude dosaženo výrazného snížení administrativní zátěže vlastníků, popřípadě stavebníků vodních děl i státní správy. Lze tak reálně předpokládat, že se – ve srovnání se současnou právní úpravou – náklady a administrativní zátěž na zpracování a projednávání provozních řádů sníží až na čtvrtinu výdajů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/