104/09 Návrh vyhlášky-seznam jednotných kontaktních míst; T: 12.6.2009

Právním předpisem, který zmocňuje ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání této vyhlášky, je zákon o volném pohybu služeb, konkrétně zmocňovací ustanovení v § 32. Zákon o volném pohybu služeb (sněmovní tisk č. 715) byl dne 13. 5. 2009 schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Hlavním účelem jednotných kontaktních míst je usnadnění celého procesu vstupu do podnikání. Jednotná kontaktní místa jednak poskytují informace týkající se vstupu do podnikání, a jednak zprostředkovávají doručování podání kompetentním orgánům, které jsou oprávněny o nich rozhodovat. Jednotná kontaktní místa mohou významně ulehčit vstup do podnikání především malým a středním podnikatelům v sektoru služeb.

V České republice dosud neexistuje místo, které by podnikateli zprostředkovalo vstup do podnikání bez ohledu na to, zda hodlá podnikat v režimu živností, v režimu profesních komor nebo v režimu zcela odlišném.

Zákon o volném pohybu služeb zřizuje jednotná kontaktní místa na obecních živnostenských úřadech v rámci sítě Centrálních registračních míst(dále jen „CRM“). CRM byla pro účely implementace jednotných kontaktních míst doporučena nezávislou analýzou společnosti KPMG, která je ze všech hodnocených subjektů označila jako nejvhodnější subjekt. CRM mají náplň činností obdobnou jako je zamýšlená činnost jednotných kontaktních míst. Jejich věcná působnost bude zákonem pouze mírně rozšířena z režimu živností i o další režimy podnikání. Také z pohledu personálního a technického zajištění, stejně jako z pohledu praktických zkušeností, jsou CRM nejvhodnější.

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/