104/08 NZ v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnické záchranné službě; T: 16.7.2008

Návrh zákona má za cíl navázat na nové pojetí zdravotnické záchranné služby, které bude zavedeno souběžně předkládaným návrhem zákona o zdravotnické záchranné službě. V navrhované právní úpravě zůstává zachován pojem zdravotnická záchranná služba, nově se jím však označuje výlučně forma zdravotních služeb. Subjekt práv a povinností, který zdravotnickou záchrannou službu poskytuje, se bude napříště označovat jako poskytovatel zdravotnické záchranné služby. To je podstatný rozdíl od dosavadní právní úpravy, kdy pojem „zdravotnická záchranná služba“ byl bez rozdílu používán jak pro označení subjektů práv a povinností poskytujících zdravotnickou záchrannou službu, tak pro poskytovanou službu samotnou.

S návrhem nové právní úpravy zdravotnické záchranné služby rovněž souvisí změny týkající se hrazení zdravotnické záchranné služby z veřejného zdravotního pojištění, které si vyžadují změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve zvláštní části. 

Osvobození od daně silniční podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a osvobození od zpoplatnění podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se bude nadále týkat pouze v zákonech specifikovaných vozidel náležejících poskytovatelům zdravotnické záchranné služby založeným nebo zřízeným kraji. Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady ani dopad na životní prostředí.

Odůvodnění

Materiál

Vypořádání připomínek

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/