104/23 Novela nař. vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků SFPI;T:26.6.2023

Cílem návrhu je snížení neúměrně vysokých úrokových sazeb pro úvěry poskytované Státním fondem podpory investic podle nařízení vlády č. 1/2021 Sb.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. HK ČR není připomínkovým místem, nicméně Vaše případné připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/