104/22 Aktualizace Politiky územ. ČR-zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj–Odra–Labe;T:8.7.2022

Zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe bylo navrženo v materiálu „Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy rozvojového záměru splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic“. Na základě výsledku mezirezortního připomínkového řízení byla část materiálu týkající se splavnění části Odry vyjmuta a upravený materiál byl znovu předložen do mezirezortního připomínkového řízení. V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo dopravy navrhuje zrušení a změnu důležitých usnesení vlády k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe a budou upraveny příslušné kapitoly Politiky územního rozvoje ČR.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 8. 7. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/