104/21 Novela vyhl. č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu;T:21.7.2021

Vzhledem k tomu, že správce spotřební daně a subjekty, na které daná vyhláška cílí, za poměrně dlouhé období její aplikace beze změn identifikovali praktické problémy vyplývající z technologického vývoje v dané oblasti, jeví se jako potřebné provést některé úpravy stávajících ustanovení tak, aby lépe vyhovovala potřebám praxe. Nezbytnost dalších změn ve vyhlášce vyplývá i ze změn organizačního uspořádání provedených v zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, a ze změn terminologie v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 7. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/