104/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování; T: 26.9.2018

Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Principy navrhované právní úpravy vychází z věcného záměru zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády ze dne 21. února 2018 č. 114. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti legislativního procesu. K tomu přispěje právní zakotvení institutu tzv. lobbistické stopy, která bude mít podobu samostatného dokumentu přikládaného společně s důvodovou zprávou k návrhu každého právního předpisu, který bude zveřejňován ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (ústavní zákon, zákon, zákonné opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky ministerstvech, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/