103/16 Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; T: 24.5.2016

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti. V souladu s právem Evropské unie se zavádí právní nárok na zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů po splnění předem stanovených kritérií. Dále se navrhuje zakotvit širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků a klade se větší důraz na jejich kontrolu. Předpokládá se rovněž zavedení určitých metodologických či jiných standardů, postupů a pravidel. Zároveň dojde i k revizi systému odměňování a k navýšení znalečného. Předpokládá se rovněž změna týkající se seznamu oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti a zavedení elektronické evidence znaleckých posudků.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/