103/10 NV o postupech pro určení a kontrolu maximální výše kompenzace; T: 11.5.2010

V současné době je oblast kompenzací (podle dosavadní terminologie úhrady prokazatelné ztráty) řešena dvěma předpisy, zvlášť pro silniční linkovou (autobusovou) dopravu a zvlášť pro železniční osobní dopravu. Jedná se o nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti, a o vyhlášku č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy.

Výše uvedené právní předpisy jsou v zásadě založeny na obdobných principech, které předepisuje Nařízení 1370/2007. Významnějším rozdílem je nové pojetí principu přiměřeného zisku. Zásadním nedostatkem dosavadní právní úpravy je však fakt, že jsou tyto předpisy vedeny odděleně pro silniční linkovou dopravu a pro železniční osobní dopravu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/