103/09 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008; T: 10.6.2009

Produkce odvětví zemědělství vykázala v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 podle Souhrnného zemědělského účtu (SZÚ) ČSÚ pokles, a to o 2,5 %. Rostlinná produkce klesla o 8,1 %, avšak živočišná produkce vzrostla o 4,5 %. Finální ukazatel SZÚ „podnikatelský důchod ze zemědělství“ zaznamenal sice výrazný meziroční pokles o 29 %, nicméně hodnota tohoto ukazatele dosáhla druhé nejvyšší hodnoty za období vstupu ČR do EU (2004–2008), a to 9,7 mld. Kč.

Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2008 byl velmi nerovnoměrný. Meziroční nárůst v průměru činil 8,8 % s tím, že v první polovině roku byly měsíční ceny oproti roku 2007 podstatně vyšší a ve druhém pololetí došlo k jejich velmi výraznému poklesu. Mezi faktory, zásadně ovlivňující vývoj cen, patřil v roce 2008 především pohyb cen energií, nestabilní trh se zemědělskými komoditami a v závěru roku se začala projevovat celosvětová nestabilita finančních trhů.

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu dochází k trvalému poklesu podílu pracovníků odvětví na celkovém počtu pracovníků, v roce 2008 na 3,4 %. Z toho počet pracovníků v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) poklesl o 0,1 p. b. na 2,9 %.

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/