103/23 Novela vyhl. č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech;T:4.7.2023

Návrh vyhlášky navyšuje výše parametrů spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla, biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny od roku 2024, které odráží reálnou situaci na trhu. Navyšuje výše měrných provozních nákladů existujících výroben tepla od roku 2024. V reakci na zákon č. 19/2023 Sb. rozšiřuje stávající parametry – náklady na pořízení paliva týkající se biomasy využité nejen v procesu čistého spalování, ale nově také v procesu energetického využití (spalování) nevytříděného směsného komunálního odpadu, a to na jeho biologicky rozložitelnou část. Upravuje rozsah parametrů pro druhotné zdroje – důlní plyn s předpokládanou účinností ještě pro rok 2023. V souladu s nařízením vlády č. 189/2022 Sb. a jeho probíhající novelizací nově stanoví dobu životnosti a parametry pouze pro „aktivovaná“ schémata provozních podpor.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/