103/22 Novela vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;T:29.6.2022

Návrh vyhlášky reaguje na novelu energetického zákona, která v oblasti plynárenství zavádí u zásobníků plynu princip mechanismu ztráty v případě nevyužití rezervované kapacity, tzv. „use it or lose it“ (UIOLI) a upravuje pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity. Novela energetického zákona v této souvislosti rozšiřuje zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 98 odst. 2 písm. i) energetického zákona doplněním dvou nových zmocňovacích ustanovení, podle kterých má Energetický regulační úřad stanovit pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 6. 2022 do 15h.