102/15 Novela zákona o zaměstnanosti; T: 2.5.2015

Termín pro zaslání připomínek je 2. 6. 2015.

Cílem návrhu zákona jsou mj. změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a trhu práce vůbec. Jedná se především o následující navrhovaná opatření.

Navrhuje se sloučení dosavadních druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání do jednoho povolení, což povede ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy této oblasti nejen pro žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale i uživatelské subjekty či zaměstnavatele. V návaznosti na tuto změnu se navrhuje úprava Sazebníku – přílohy zákona o správních poplatcích.

Součástí návrhu je dále zakotvení možnosti generálního ředitele Úřadu práce České republiky zřídit komisi pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání jako svůj poradní orgán k posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Komise by participovala na procesu udílení povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Dále je navrhováno zavedení nového institutu kauce jako jedné z podmínek udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické či fyzické osobě žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Cílem navrhovaného opatření je zajištění záruky úspěšné existence agentury práce. Prokázání finanční způsobilosti má za cíl eliminovat účelové zakládání agentur práce.

Významnou navrhovanou změnou je i nová povinnost uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 15 % ze všech zaměstnanců uživatele (tzv. kvóta).

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/